Faladoiros

Como xa citamos anteriormente, a concienciación e sensibilización sobre o Medio Ambiente e a Sustentabilidade é un dos obxectivos de The Wild.

Conceptos como o Cambio Climático, Economía Circular, Enerxías renovables, Bioconstrucción, e moitos mais temas relacionados coa sustentabilidade serán tratados a través de relatorios, exposicións e debates en The Wild.