THE WILD EXPO

THE WILD EXPO

As persoas imos  tomando conciencia do dano que podemos infrinxir ao medio ambiente, e as empresas afánanse por ofrecernos produtos máis respetuosos co ciclo natural.
Un dos obxectivos fundamentais, é o de crear unha plataforma multidisciplinar que posibilite a empresas, particulares, emprendedores etc….
Expoñer e compartir os seus proxectos e actividades, e sempre en consonancia cos valores ecolóxicos e de sustentabilidade que promove THE WILD.
THE WILD dotará o festival dunha zona EXPO onde se posibilitara a visibilidade , exposición de productos das empresas interesadas.
“Na natureza non hai recompensas nin castigos, hai consecuencias.”

Bob Ingersoll

FALADOIROS

SÁBADO 29 XUÑO
16:30
Escalada sustentable
17:00
Permacultura
Presentación do primeiro libro en galego de permacultura por Alexandre Grande Babarro (autor)
18:30
Bioconstruir. Saúde no habitat
19:00
Micoloxía e saude
19:30
Vermecompostaxe
DOMINGO 30 XUÑO
10:30
Reiki
Presentación do libro “SE PUEDEN AMAR LOS LUNES” por Paula G. Montes
11:00
Presentación asociacón espiga
Demostración práctica sobre bioconstrucción
11:30
Cooperativismo sustentable
12:00
Cociña sustentable

EXPO

ARTE

ORGANIZADORES

Escalada Sostenible Galicia
Aermov
Comeplantas
Aluomiños da terra
Algamar
Sandalo
Catroventos
Espiga
Mamanatura
Eixo Sostenibilidad
Ekohuerta
Ecocelta
Bioconstruir
Acubic Solar Systems
Hifas Foundation
Devegan
Huella Menguante
Kibutz
Malinche

NATUREZA E DESENVOLVEMENTO

bsasmarket2